Mer om symptom

Snuva och nästäppa

Snuva är ingen sjukdom i sig utan ett symtom. Det är kroppens sätt att transportera bort förkylningsvirus till exempel. När man blir täppt i näsa beror detta på att blodflödet i nässlemhinnan har ökat och slemhinnorna svullnar då upp vilket leder till att luften får svårt att passera.

Snuva kan bero på många olika saker och ör inte alltid ett tecken på virus eller bakterier. Vid allergier får man ofta också snuva. När man är förkyld så är det dock väldigt vanligt att man blir täppt i näsa samtidigt som man får en vattentunn snuva. Orsaken är virus som ger en inflammation i näsans slemhinna.

På våren och sommaren när blommorna kommer och träden släpper i väg en massa pollen är det väldigt vanligt med allergisk snuva. Symtomen liknar dem vid förkylning med nästäppa och rinnsnuva men man kan också få klåda i näsan. Vid sådana här besvär året om kan orsaken vara allergi mot damm och kvalster.

Även om man inte är allergisk så kan man drabbas av rinnsnuva och nästäppa av damm, parfym och rök exempelvis. Detta beror på att man har extra känsliga slemhinnor och detta brukar kallas vasomotorisk snuva.

Är man gravid är det mycket vanligt med nästäppa. Orsaken till detta är att hormonella förändringar leder till ökad blodfyllnad i kroppen.

För att lindra snuva och nästäppa så kan man prova att ligga med huvudet högt. Det är också bra att snyta sig med mjukt papper som inte irriterar huden runt näsan. Har man tjock snuva så brukar det hjälpa att skölja näsan med koksaltlösning innan man går och lägger sig.

Feber

Feber är ingen sjukdom utan ett symtom, oftast på en infektion. All temperatur som överstiger 37,5 grader kan vara ett tecken på en infektion. Det är bäst att mäta temperaturen på morgonen strax före uppstigandet.

Barn får lättare feber än vuxna och 39 till 40 graders feber är ingenting ovanligt. Det är allmäntillståndet och inte gradantalet som avgör hur sjukt barnet är. Små barn kan drabbas av feberkramper som liknar epileptiska anfall. Dessa varar vanligen bara någon minut och är i de allra flesta fall ofarliga. Det är ändå bra att kontrollera detta hos en läkare. Barn som är under 3 månader och får feber ska alltid undersökas av en läkare.

Vid hög feber kan man drabbas av feberfrossa. Då börjar man skaka och hacka tänder. Sådan hög feber beror antagligen på influensa men kan också vara ett tecken på blodförgiftning. Sök läkarvård om du inte tror att den höga febern beror på influensa.

Andra fall när det är bra att uppsöka en läkare är när man samtidigt med feber drabbas av diarré eller kräkningar eller om man är svårt sjuk eller omtöcknad på något annat sätt. Om man har feber utan andra symtom, om febern ej går ner inom 4 dagar eller om febern efter tre dygn går ner men sedan stiger igen bör man uppsöka läkarvård.

Hosta

Hosta är ett mycket vanligt symtom vid förkylning. Hostan uppkommer för att kroppen vill göra sig av med sådant som irriterar luftvägarna. Rethosta och slemhosta är lika vanligt och vid slemhosta kan upphostningarna vara gul- eller grönaktiga. Detta är helt naturligt vid en förkylning.

Hosta uppkommer även utan att ha något samband med en förkylning. Det kan vara vid till exempel astma, rökning eller att man tagit någon form av hjärtmedicin av typen ACE-hämmare.

För att lindra sin hosta så är det bra att dricka mycket vätska. Särskilt varma drycker, såsom te eller honungsvatten hjälper till att lena svalget och luftvägarna samtidigt som det tunnar ut slemmet. Rökning irriterar luftvägarna och gör hostan värre så detta är något som man bör undvika.

Eftersom hosta är kroppens sätt att försvara sig mot främmande ämnen så bör man undvika att använda hostdämpande mediciner. Är dock hostan svår så finns det receptfria mediciner på apoteket som man kan prova.

Man bör söka läkare om hostan är kombinerad med andnöd eller stickande smärta i bröstkorgen vid djupandning. Sök även hjälp om det upphostade slemmet är blodigt eller om man i kombination med hostan har över 38 graders feber i mer än 4 dagar. Hosta som man haft i mer än tre veckor bör också kontrolleras av en läkare.

När det gäller barn så bör man söka läkarvård om barnet är under ett år och får hosta med kikningar eller är under två år och har besvärande hosta.

Halsbesvär

Ont i halsen kan ha många orsaker men i de allra flesta fall är det bara ett symtom på en vanlig förkylning. Om man dock inte har några andra förkylningssymtom utan bara halsont så kan det vara halsfluss som man drabbats av. Man har då ont i halsen när man sväljer samt feber. Halsfluss beror på en inflammation i halsmandlarna (tonsillerna). Vid halsfluss bör man söka läkarvård och kan då få antibiotika som botar.

Är det dock bara halsont som beror på förkylning så kan man försöka dricka varma eller kalla drycker för att lindra besvären. Även halstabletter kan vara hjälpsamma.

Sök läkarvård om du får andningsbesvär, svårt att svälja eller om talet blir grötigt. Om man får utslag i kombination med halsont är det också dags att uppsöka en vårdcentral. Det bör också kontrolleras om man har över 38 graders feber i mer än 4 dygn eller besvären ej har minskat efter en vecka.