Förkylning hos barn

Under barnets första 6 månader har barnet ett skydd mot många infektioner. Detta beror på att antikroppar från fostertiden fortfarande finns kvar och att modersmjölken innehåller sådana antikroppar.

Barn sedan får förkylningar ofta. Fem till sju förkylningar per år är inget ovanligt. Virusen sprids fort på dagis och även öroninflammationer är vanligt förekommande. Med åldern minskar sedan antalet förkylningar och när barnet blir tio år så är antalet genomsnittliga förkylningar lika många som hos vuxna, ca 1 till 2 per år.

Barn som utsätts för tobaksrök hemma och i sin direkta omgivning drabbas oftare av luftvägsinfektioner än andra barn.

Symptom

Det vanligast tecknet på att ett barn har fått en förkylning är att barnet känner av en allmän sjukdomskänsla tillsammans med andra symtom. Dessa kan vara nästäppa, rinnande snuva, irritation i halsen, svårt att svälja, rethosta och ofta, men inte alltid, feber.

Feber hos förkylda barn är något mycket vanligt och den brukar gå över av sig självt efter 3-4 dagar. De övriga uppräknade symtomen brukar gå över efter en till två veckor.

Behandling

Förkylning går inte att bota med antibiotika eftersom sjukdomen orsakas av virus. Barnets eget immunförsvar sköter läkningen själv men man kan ju alltid hjälpa till genom att lindra förkylningens symtom.

Det allra viktigaste man kan göra är att se till att barnet får i sig mycket vätska. Speciellt vid hög feber så förlorar kroppen mycket vätska som behöver ersättas. Om barnet har högre feber än 39 grader kan man ge något febernedsättande medel som innehåller paracetamol. Ge däremot aldrig barn preparat som innehåller acetylsalicylsyra. Om barnet tidigare har drabbats av feberkramper så kan man ge febernedsättande medicin även om febern ej är så hög.

Ett barns nästäppa beror oftast på intorkat snor. Detta kan man snabbt lösa genom att droppa koksaltdroppar i näsan. Snoret blir då tunnare och man kan rengöra på ett skonsamt sätt. Koksaltdroppar kan man köpa på ett apotek.

Man kan även ge vanliga näsdroppar till barn men aldrig i mer än tio dagar i följd och aldrig till barn under 6 månader. Svullnaden i barnets slemhinnor minskar om barnet sover med huvudet högt. Lägg till en extra kudde till exempel.

Om barnet har långdragen hosta kan det hjälpa om man ger ett medel som vidgar luftrören och samtidigt minskar svullnaden i slemhinnorna.

När man ska söka vård

Om man är osäker på om förkylningen kommer att gå över av sig själv eller om man märker att barnet blir sämre kan man kontakta vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen.

Man ska alltid vända sig till en läkare om barnet har feber i mer än 4 dagar, har andningssvårigheter eller verkar ha ont i exempelvis öronen eller om barnet har tjock snuva i bara ena näsborren utan andra förkylningssymtom. Detta kan bero på att barnet petat in något främmande föremål i näsan .

Om barnet är svullet på ena sidan av näsan och är ömt runt det ena ögat mot näsroten så kan detta vara tecken på en bihåleinflammation. Andra tecken på detta kan vara trötthet, febertoppar och långdragen hosta.